Reklamace a vrácení zboží v obchodu WallMuralia

REKLAMACE

1. Záruční doba na výrobky nabízené v našem obchodě je 24 měsíců.

2. Prodávající je zodpovědný z titulu záruky za fyzické nebo právní vady v případě, že bude zjištěna fyzická vada.

3. Pokud má Zboží vadu, má Kupující právo:

a) vydat oznámení, o snížení ceny nebo odstoupení od Smlouvy o prodeji, leda že Prodávající neodkladně a bez zbytečných obtíží pro Kupujícího nevymění vadné Zboží na nezávadné, popřípadě pokud vadu neodstraní. Toto omezení neplatí, pokud již bylo Zboží Prodávajícím vyměněno nebo opraveno.

b) požadovat výměnu vadného Zboží na Zboží bez vady, popřípadě může požadovat odstranění vady. Prodávající je povinen vyměnit vadné Zboží za Zboží bez vad nebo vadu odstranit v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží pro Kupujícího

4. Kupující, který uplatňuje práva z titulu záruky, je povinen doručit vadnou věc na adresu Prodávajícího. V případě Kupujícího, který se stane Spotřebitelem nese náklady na dopravu Prodávající.

5. Veškeré reklamace spojené se Zbožím nebo realizací Smlouvy, může Kupující předávat písemnou formou na adresu Prodávajícího. Reklamace podaná elektronickou formou na adresu (info@wallmuralia.cz) může urychlit proces vyřízení reklamace.

6. Prodávající se v průběhu 14 dní od dne požadavku obsahujícího reklamaci, musí vyjádřit k reklamaci daného Zboží nebo reklamaci spojené s realizací Smlouvy ohlášené Kupujícím.

7. Mezi důvody reklamace se řadí technické vady výrobku typu:
- nesprávný rozměr,
- nesprávný rám.
- nesprávný druh materiálu
- chybí jakákoliv část objednávky

8. Reklamace se nevztahuje na:

- Tvrzení, že motivy jako třpytky, zlato, stříbro, beton, mramor, zrezivělý plech, dřevo atd. nevypadají na obrázku přesně tak jako ve skutečnosti. Motivy jsou tištěné a mohou vypadat jinak než jejich skutečné protějšky. Odrazové efekty nejsou součástí grafických prvků.

- Rozdíly v barvách. Odstíny hotového výrobku se mohou mírně lišit od představené vizualizace z důvodu kalibrace monitoru, na kterém jsou předměty prohlíženy, tiskového stroje a různých typů použitého inkoustu. Rozdíl v odstínech není důvodem k reklamaci.

- Předchozí objednávka byla v jiné barvě. Objednávky vytvořené v jiném časovém rozmezí, v případě objednání zboží se mohou mírně lišit v odstínech a rámu. Jedná se o to, že všechny produkty vyrábíme až po obdržení objednávky.

- Mechanická poškození (neoprávněná manipulace s výrobkem, připálení, nesprávné použití),

- Na hodinový mechanismus se nevztahuje záruka.

 

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY