Montážní návod

Návod k montáži skleněných panelů do kuchyně

POZOR! – na zadní stěně skleněného panelu je pro ochranu nalepeno několik proužků oboustranné lepicí pásky. NEODSTRAŇUJTE z pásky fólii/ochranný papír. Očistěte zeď od prachu a mastných nečistot. Měli byste také vytřít zadní stranu kuchyňského panelu. Tím se zajistí stabilní upevnění.

Pro přilepení skleněných panelů na zdi v kuchyni doporučujeme použít montážní lepidlo bez rozpouštědel, tzv. lepidlo na zrcadla. Výsledky testů, které jsme provedli, ukazují, že jiná lepidla nejsou zárukou stabilního upevnění.

Malé množství lepidla (postačí kapka velikosti zrnka fazole) aplikujeme bodově, každých pár centimetrů uprostřed každé pásky. Po aplikaci lepidla na pásku přitlačíme silně kuchyňský panel ke zdi.

DŮLEŽITÉ – doba tuhnutí lepidla minimálně 48 hodin. Pamatujte, že po přitlačení panelu ke zdi je třeba jej podepřít – buď kuchyňskou deskou nebo lištou/klínem. Teprve po uplynutí doby tuhnutí lepidla, tedy nejpozději po 48 hodinách, můžeme podpěru odstranit.

PAMATUJTE – použití jiných metod lepení a aplikace lepidla mimo pásky může způsobit poškození grafiky, které není předmětem reklamace.

POKYNY PRO MONTÁŽ OBRAZU NA 4 ZÁVĚSECH

Děkujeme, že jste si zakoupili náš obraz.
Součástí montážní sady jsou:
• 4 kovové závěsy (včetně dvou pohyblivých, širších),
• 4 hmoždinky,
• 4 šrouby.

Po výběru vhodného místa pro zavěšení obrazu můžete přistoupit k samotné montáži.

Nejprve musíte na stěně upevnit 4 závěsy. Použijte k tomu šrouby a hmoždinky.

Doporučujeme, aby byly závěsy vůči sobě rozmístěny rovnoměrně svisle. Za tímto účelem změřte a označte například tužkou na stěně konkrétní místa, kam vyvrtáte otvory.

Po vyvrtání otvorů našroubujte kovové závěsy.
Ty pevné navrhujeme upevnit dole a pohyblivé nahoře. Zasunutí obrazu pak bude snadnější.

Poté musíte obraz opatrně zasunout do závěsů. Bezpečnou možností je opřít obraz na spodních pevných závěsech a připevnit jej k horním závěsům pomocí těch pohyblivých.

Doporučujeme nemontovat závěsy do rohů obrazu, ale ponechat na každé straně asi 10 cm od okraje obrazu.

Naše montážní sada obsahující 4 závěsy je standardní a má stejné rozměry. V závislosti na velikosti obrazu může být mezi obrazem a závěsem mírná mezera. Nemá to však vliv na bezpečnost při používání. Závěsy můžete zlehka přitlačit, abyste obraz nepoškodili.


NÁVOD K MONTÁŽI VODOROVNÝCH HODIN / OBRAZU NA HÁČCÍCH

1) Umístěte prosím hmoždinky ve zdi v příslušné vzdáleností od sebe, v požadované výšce.

2) Poté si vyzkoušejte háčky. V případě potřeby je můžete jemně ohnout.
3) Háčky připevněte pomocí šroubů.
4) Hodiny / obraz zavěste na namontovaných háčcích.
Hodiny mají pěnové odstupy určené k vyrovnání hodin vůči zdi. Nezapomeňte, že byste z nich neměli sundavat ochrannou fólii.